Τα προϊόντα ΜΑΝΝ-FILTER ξεχωρίζουν για τα υψηλά ποιοτικά τους στάνταρ. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το σημείο παραγωγής και ισχύει απεριόριστα για την ποι- ότητα που παρέχουν στο βασικό εξοπλισμό των πελατών, πράγμα που επαληθεύεται από το πλήθος των διακρίσεων που έρχονται από σημαντικούς κατασκευα- στές οχημάτων, καθώς και από τις πιστοποιήσεις κατά ISO  TS 16949:2002 και/ή ISO  9000:2000, για όλα τα σημεία παραγωγής.

Για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης, οι κινητήρες απαιτούν καθαρό εισερχόμενο αέρα. Αν ρύποι αέρα, όπως αιθάλη και σκόνη, εισχωρήσουν στο θάλαμο καύσης, προκαλείται φθορά στις κεφαλές κυλίνδρων, που οδηγεί στην πρώιμη φθορά του κινητήρα. Η λειτουργία των ηλεκτρονικών μερών μεταξύ των θαλάμων καύσης και αναρρόφησης (εισαγωγής) μπορεί επίσης να φθαρεί σοβαρά.

Τα φίλτρα αέρος είναι ο τελικός προορισμός των ρύπων. Τα φίλτρα αέρος MANN φιλτράρουν ακόμη και τα πιο μικρά σωματίδια (σκόνη, άμμο, αιθάλη, γύρη, ή σταγονίδια νερού). Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στον υψηλό βαθμό επιμερισμού ρύπων και την υψηλή μηχανική σταθερότητα κι έτσι εξασφαλίζεται η βέλτιστη σύνθεση καυσίμου-αέρα και η σταθερή απόδοση του κινητήρα.

Τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται τακτικά, καθώς ένα φραγμένο φίλτρο μπορεί να παρεμποδίσει την παροχή αέρα στον κινητήρα και το καύσιμο να μην καίγεται σωστά. Σε αυτό έγκειται κι άλλη μια πρωτοπορία των φίλτρων αέρα της MANN: η ικανότητα υψηλής συσσώρευσης σκόνης, που διασφαλίζει αξιοπιστία στη λειτουργία του κινητήρα.